česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (tzw CPR). Jesteśmy gotowi.

Opublikowano: 6/28/2017
Od 1 lipca 2017 w krajach UE zaczyna obowiązywać rozporządzenie nr. 305/2011 (tzw. CPR) dla producentów kabli telekomunikacyjnych i zasilających. Okablowanie strukturalne Solarix spełnia wymagania jakie wspomniane rozporządzenie nakłada na producentów.
CPR (Construction Product Regulation) to dokument wydany przez Unię Europejską, który nakazuje producentom materiałów budowlanych wprowadzanie do obrotu w krajach UE tylko te produkty, które zostały odpowiednio sklasyfikowane i etykietowane zgodnie z rozporządzeniem. Od 1 lipca 2016 r rozporządzenie obejmuje kable telekomunikacyjne, które są stałą częścią konstrukcji (tzn okablowanie horyzontalne lub szkieletowe). Po okresie przejściowym jednego roku, od dnia 1 lipca 2017 roku, producenci kabli telekomunikacyjnych są zobowiązani do przestrzegania niniejszego rozporządzenia. Dla każdego kabla, który objęty jest rozporządzeniem CPR musi być zadeklarowana klasa reakcji na ogień, która określa zachowanie się kabla w przypadku pożaru. Więcej informacji o CPR znajdziecie w naszej infografice tutaj.

Solarix przygotowywał się do CPR od samego początku, kiedy kable telekomunikacyjne zostały włączone do rozporządzenia nr. 305/2011. W tej chwili nasze kable spełniają wymagania odpowiednich norm i CPR. Oznacza to, że:
  • Kable Solarix są odpowiednio przetestowane przez niezależną jednostkę notyfikowaną (tzw. notified body)
  • Badania przeprowadzone zgodnie z systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych systemu 1+ dla kabli B2ca i systemu 3 dla kabli Eca
  • Wszystkie kable Solarix są oznaczone nową etykietą produktu, która zawiera wymagane informacje, zwłaszcza deklarowaną klasę reakcji na ogień (np. B2ca s1 d1 a1)
  • Klasa reakcji na ogień jest także pokazana bezpośrednio na powłoce kablowej
  • Wszystkie kable oznaczone są numerem partii produkcji zgodnie z wymaganiami normy PN EN 50575 pkt 6.3.2.4
  • Dla każdego produktu dostępna jest do pobrania ze strony internetowej deklaracji właściwości użytkowych (DoP)
  • Informacja o klasie reakcji na ogień została także dodana do dokumentów handlowych – faktury, wydania magazynowe oraz do kart katalogowych i opisów na stronie.

Dla lepszej przejrzystości, załączamy tabelę kabli Solarix podzielonych według typu powłoki, deklarowanej klasy reakcji na ogień i systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:


Informacji udzielamy telefonicznie pod numerem +48 221021560 lub drogą mailową info@solarixsystem.pl. Można również wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.

O Solarix
Systemu okablowania strukturalnego SOLARIX , który oferuje kompletne rozwiązania do budowy pasywnych sieci komputerowych. Charakteryzuje się wyjątkową wydajnością, niezawodnością, łatwym montażem i doskonałą ceną. Ze względu na swoje właściwości i portfolio oferowanych komponentów zarówno metalowych jak i elementów optycznych, a także szaf, System SOLARIX jest przeznaczony do wszystkich rozmiarów i typów sieci.


Czy informacje na stronie były pomocne?