česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

10GBASE-T i okablowanie strukturalne

W ostatnim czasie, w związku z okablowaniem strukturalnym mówiło się o Gigabit Ethernet jako o progu, który będzie bardzo trudny do pokonania. Jednak 1Gbps nie jest już maksymalną szybkością transmisji, która może być osiągnięta na kablach skręcanych. Dowodem tego faktu jest standard Ethernet 10GBASE-T, który został zatwierdzony w czerwcu 2006 roku i na wniosek grupy roboczej IEEE 802.3an. Wdrożenia tego protokołu z prędkością do 10 Gbps w momencie jego utworzenia przewidywano przede wszystkim dla linii szkieletowych w sieci SAN (Storage Area Networks) oraz centrów danych. Obecnie, coraz powszechniej korzysta się z komponentów okablowania strukturalnego wspierającego 10GBASE-T do połączeń poziomych- tzn. Użytkownikom na stół.

1. Protokół 10GBASE-T na już istniejącym okablowaniu
Możliwość uruchamiania protokół 10GBASE-T na istniejących systemach okablowania kategorii 5e i 6 przedstawiono w dokumentach TIA TSB 155 r. ISO / IEC 24750. Wyniki badań wykazały, że protokół 10GBASE-T na okablowaniu Kategorii 5E , i nieekranowanej kategorii 6 może pracować przy prędkości 10 Gbps tylko w odległości do 55 metrów. W ekranowanej kategorii 6, możliwe jest osiągnięcie większych odległości niż w wersji nieekranowanej, jednak dla prawidłowego funkcjonowania protokołu 10GBASE-T wskazane jest dla nowych urządzeń używanie elementów kategorii 6A, 7 i 7A. Powstanie Kategorii 6A odpowiednio Klasy EA było spowodowane pełnym wsparciem protokołu 10GBASE-T przez oba kable ekranowane i nieekranowane. Czynnikiem, który odgrywa znaczącą rolę w ograniczeniu długości segmantu w obecnej kategorii 6, to Alien Crosstalk (tj. Przesłuchy obce).

2. Wymagania nowych systemów okablowania dla 10GBASE-T
Dla pełnego funkcjonowania protokołu 10GBASE-T została zdefiniowana "nowa" kategoria 6, Klasa E , która ma określoną szerokość pasma do 500 MHz. Oznaczenie specyfikacji nowej grupy produktów to "Augmented kategorii 6" (tj Kategoria 6A w TIA 568B.2-10 odp. TIA 568C.2) lub Klasa EA (ISO / IEC 11801 Poprawka 2). Jak już wspomniano, celem jest pełna obsługa protokołu 10GBASE-T, a tym samym prędkości 10Gbps na wszystkich długościach i wszystkich typach okablowania (tj UTP i STP), zarówno dla tzw. Linii (Permanent Link) i kanału (Channel).

W związku z przesłuchami obcymi normy zostały poszerzone o dwa parametry, aby zapewnić funkcjonalność zainstalowanego okablowania tylko pod względem parametrów określających przesłuchy obce. Są PSANEXT i PSAACR-F. Oba te parametry odpowiadają swoich pierwotnym odmianom, które zostały opisane w poprzedniej sekcji (tj PSNEXT i PSACR-F), z tą różnicą, że nie określają przesłuchu pomiędzy parami w jednym kablu, a przesłuchu pomiędzy parami w różnych przewodach w tej samej wiązce kablowej ,Czy informacje na stronie były pomocne?