česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Szkolenia dla firm instalatorskich

Da kogo szkolenie?
Ten typ szkolenia przeznaczony jest dla firm instalatorskich.

Gdzie i kiedy odbywa się szkolenie?
Szkolenia dla instalatorów zwykle organizujemy dwa razy w roku, Szkolenie jest zawsze zaplanowane na jeden dzień. 

Czego się dowiem na szkoleniu?
Oprócz teoretycznych podstaw okablowania strukturalnego SOLARIX na szkoleniach dla instalatorów nacisk kładziemy na praktyczne umiejętności odnoszące się do instalacji okablowania strukturalnego, ich prawidłowego pomiaru, rozwiązywanie problemów po ich odkryciu itp Trening jest podzielony na następujące części:
  • Wprowadzenie do okablowania strukturalnego I. - Historia sieci komputerowych, przegląd topologii, standardy, kategorie i klasy linii, dalszego rozwoju i trendów
  • Wprowadzenie do okablowania strukturalnego II. - Konstrukcje kabli, podstawy przesyłu sygnału, pomiary, co robić gdy pomiar nie wychodzi
  • System okablowania strukturalnego Solarix - przedstawienie produktów Solarix, nowinki i trendy
  • 10GBaseT i 40GBaseT - najnowszy rozwój i to co w okablowaniu strukturalnym jest nowego
  • Zasady instalacji okablowania strukturalnego - Procedury i informacje techniczne dotyczące instalacji i projektowania okablowania strukturalnego, wyciąg z EN 50174
  • Światłowowdy i ich zastosowanie w sieci - Podstawy korzystania z elementów światłowodowych, rodzaje kabli i złączy światłowodowych
  • Część praktyczna - instalacja i pomiary
  • Test końcowy

Jaki jest cel szkolenia?
Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat, który pozwoli im uzyskać systemową gwarancję na produkty SOLARIX o długości 20 lub 50 lat ( więcej informacji na temat gwarancji tutaj). Oprócz tego certyfikatu, każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe (np. Prezentacja szkoleniowa w formie drukowanej, katalogi produktów, itp). Każdy instalator otrzymuje próbki komponentów SOLARIX i narzędzi. Ważność certyfikatu uczestnika wynosi 3 lata.


... Rejestracji instalacji systemowej można dokonać online?


Informacji udzielamy telefonicznie pod numerem +48 221021560 lub drogą mailową info@solarixsystem.pl. Można również wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.

Czy informacje na stronie były pomocne?