česky | polski Facebook Linked In Twitter YouTube

Linked In Twitter

Pomiary okablowania strukturalnego

Pomiar ma dla sprawnego funkcjonowania sieci duże znaczenie. Precyzyjne przyrządy pomiarowe mogą określić, czy zainstalowane składniki spełniają wszystkie wymagania określone w międzynarodowych standardach. Mirzone są głównie najważniejsze parametry:

Wire Map (mapa połączeń)
Ten parametr kontroluje prawidłowość podłączenia poszczególnych par żył w gniazdach i patch panelach, w tym ekranowania okablowania STP. Sprawdza również sygnał na całej długości kabla - tzn. Jest w stanie pokazać wszystkie rozwarte przewody. wykryć zwarcia. Parametr WireMap jest bardzo ważny, ale sam nie może zapewnić prawidłowego działania zainstalowanych sieci komputerowych. Aby zmierzyć dokładność mapy wystarczy urzyć bardzo proste urządzenie pomiarowe.

Co zrobić gdy parametr WireMap nie spełnia norm?
Po pierwsze, konieczne jest sprawdzenie dokładności poszczególnych przewodów w terminalu Patch panel, gniazdka lub kaystona. Jeśli okablowanie jest prawidłowe - czyli odpowiada standardowi T568A lub T568B a Wire Map nadal nie działa, to może być kilka przyczyn: niepoprawnie zakończony kabel w zacisku, wewnętrzne przerwania kabla lub zwarcia. Zaawansowane urządzenia testujące są w stanie zlokalizować z stosunkowo dużą dokładnością położenie winy i rozwiązać problem.

Specifikacje podłączeń według T568A i T568B:


T568A
1. Biało-zielony
2. Zielony
3. Biało-pomarańczowy
4. Niebieski
5. Biało niebieski
6. Pomarańczowy
7. Biało brązowy
8. Brązowy

T568B
1. Biało-pomarańczowy
2. Pomarańczowy
3. Biało-zielony
4. Niebieski
5. Biało-niebieski
6. Zielony
7. Biało-brązowy
8. Brązowy


NEXT (przesłuch sygnału na bliskim końcu)

NEXT (Near End Cross Talk) określa ile sygnału z jednej pary przzedostaje się do drugiej. Mierzy się przesłuch na tym samym końcu, na którym podawany jest sygnał. W tym przypadku mierzy się wszystkie kombinacje w ramach jednego kabla– tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78 –i to na obu jego końcach.


Co dalej gdy NEXT jest poza zakresem?
Po pierwsze, konieczne jest określenie, które koniec kabla NEXT pokazuje błąd (funkcja ta jest obsługiwana przez wszystkie zaawansowane urządzenia testujące). Na wadliwej części instalacji należy sprawdzić maksymalne dozwolone rozploty przewodu- tzn. 13 mm. Wskazane jest aby był zawsze jak najmniejszy - zazwyczaj w kategorii 6 -13 mm nie musi zapewnić, że parametr NEXT będzie poprawny. Ważne jest również, aby w czasie montażu zachować początkowe skręcenie (ostrożnie każda para ma inne skręcenie) oraz, aby pomiędzy przewodami w parze nie było rdzenia powietrznego. Częstym źródłem problemów mogą być również łączenia. Tak więc, jeśli kabel nie jest wystarczająco długi, lepiej jest zastąpić go odpowiednią długością kabla, a nie używać łącznika.

Attenuation (tłumienie)
Tłumienie pokazuje różnicę pomiędzy wielkością sygnału wejściowego oraz sygnału na końcu przewodu. Głównie ze względu na opór, który stawia przewód i zwykle jest większy dla większych częstotliwości. Tłumienie zwiększa wraz ze zmniejszaniem się średnicy przewodów - tzn. Wielkość kabla AWG 24 ma nieco większe tłumienie niż grubszy przewód z AWG 23


Co dalej gdy tłumienie pozostaje poza zakresem?
Konieczne jest, aby sprawdzić, czy kabel horyzontalny nie jest zbyt długi - tzn., Czy długość elektryczna przewodu (rzeczywista długość skrętki w kablu) odpowiada maksymalnej dozwolonej odległości 90 m częstą przyczyną błędów wpływających na tłumienie jest niepoprawnie zakończony kabel w patch panelu, gniazdkach, lub keystonach. ,

ACR-N (odstęp przesłuchu na bliskim końcu)
ACR-N (Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End)jest parametrem teoretycznym (nie mierzony ale wynika z dwóch wcześniej zmierzonych wartości.), który pokazuje różnicę między wartościami NEXT oraz tłumienia: ACR-N [dB] = NEXT [dB] - [dB]. Jeśli poziom tłumienia zbliża się do poziomu przesłuchów, sygnał zanika. Odstep między NEXT i tłumieniem musi wynosić co najmniej 10 dB. W starszych wersjach norm, parametr ten był znany jako ACR (Attenuation do Crosstalk Ratio).Co dalej gdy ACR-N jest poza zakresem?
Jako że ACR-N wyliczamy z NEXTu i tłumienia, poprawa tych parametrów wpłynie na zmianę ACR-N.

FEXT (przesłuch na dalekim końcu)
FEXT (Far End Cross Talk) wyraża siłę przesłuchu z jednej pary na drugą mierzoną na dalekim końcu. Jest to taki sam parametr jak NEXT, z tą różnicą, że w przypadku pomiaru FEXT przesłuchy mierzone są na zdalnym końcu. Mierzone są wszystkie kombinacje par w obrębie jednego kabla - tj. 12-36, 12-45, 12-78, 36-45, 36-78, 45-78. PSFEXT stanowi podstawę dla parametru ELFEXT.


ACR-F (odstęp przesłuchu na zdalnym końcu)
ACR-F (Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End ) znacznie lepiej oddaje aktualną sytuacje transmisji danych niż PSFEXT. Przesłuch wewnątrz kabla maleje ze wzrostem tłumienia. Podobnie jak ACR-N jest parametrem teoretycznym (czyli nie jest mierzony, ale liczony od innych wartości zmierzonych wcześniej) ACR-F [dB] = FEXT [dB] - [dB].

PSNEXT ( suma mocy przesłuchów w bliskim końcu)
PSNEXT (Power Sum NEXT) to wartość teoretyczna obliczana z wcześniej zmierzonych. Parametr PSNEXT jest szczególnie ważny dla protokołów, które używają do przesyłania sygnału wszystkich czterech par (np Gigabit Ethernet). Suma mocy przesłuchów w bliskim końcu pokazuje jak dużo sygnału w jednym kablu dostaje się od trzech par do pozostałej czwartej pary. Indexowanie i żródło sygnału odbywa się na tym samym końcu.


Co dalej gdy PSNEXT jest poza zakresem?
Poprawa wartości NEXT pozytywnie wpływa na wynikowe wartości parametru PSNEXT.

PSACR-F (suma przesłuchów na zdalnym końcu)
PSACR-F (Power Sum ACR-F) oblicza się z wartości ACR-F. Podobnie jak PSNEXT parametr ten jest ważny dla protokołów, w których do transmisji sygnałów wykorzystuje się wszystkie cztery pary. PSACR-F pokazuje sygnał w tym samym kablu dostaje się od trzech par do pozostałej pary. Źródło sygnału i pomiar przesłuchów odbywa się na przeciwnych końcach.

Propagation Delay (opóźnienie sygnału)
Ta wartość reprezentuje opóźnienie sygnału przechodzącego z jednego końca kabla na drugi. Typowe opóźnienie kabla kategorii 5e jest około 5 ns na 1 m; dozwolony limit wynosi 5,7 ns na 1 m. - tzn. 570 ns na 100 m Opóźnienie propagacji służy również jako podstawa do określenia wartości Delay Skew.

Delay Skew
Delay skewl pokazuje różnicę opóźnienia sygnału między najszybszą i najwolniejszą parą. Na parametr ma wpływ - (1) różne długości par; (2) Różnice w materiale (opór). (3) Wpływ zakłóceń z otoczenia. Jeśli różnica jest zbyt duża, może to prowadzić do błędnej interpretacji danych w urządzeniu aktywnym. Podobnie jak PSNEXT i PSELFEXT parametr ma decydujące znaczenie dla protokołów, które do przesyłu wykorzystują wszystkie pary.


Length (długość)
Istnieje bezpośrednia proporcjonalność pomiędzy długością i tłumieniem (tzn. Większa długość kabla, większe tłumienie). Instrumenty stosowane do pomiaru długości tzw. TDR (Time Domain Reflectometry), co oznacza, że impuls poprzez kabel jest wysyłany do zdalnego urządzenia, które go odbija, a następnie zapisywany jest czas powrotu, w którym impuls przemieszcza się. W oparciu o NVP (nominalna prędkość propagacji) oblicza się następnie długość segmentu segmentu. Jest to długość skrętki (tj. Długości elektrycznej), a nie "rozwiniętego" kabla (tj. Długość fizyczna). Na 85 m może być rozbieżność między długością elektryczną i fizyczną do 5 m w zależności od skręcenia.

Return Loss (odbicie powrotne)
Return Loss pokazuje odbicie sygnału z powodu różnej impedancji w różnych częściach kabla. W wyniku tej nierównowagi impedancji część tylnej energii do nadajnika, które mogą powodować zakłócenia sygnału.


Czy informacje na stronie były pomocne?