česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Jak mierzyć przesłuchy w okablowaniu 10G?

Opublikowano: 6/6/2013
Czy wiesz, jak sprawdzić prawidłowe działanie nowego protokołu 10GBASE-T?
W tym artykule opisano dwa podstawowe parametry pomiaru tzw. Przesłuchów obcych (Alien Crosstalk), które są bardzo ważne, w celu sprawdzenia poprawności działania protokołu 10GBASE-T, który został zaprojektowany do przesyłania 10GbE (10 Gigabit Ethernet) na miedzianym okablowaniu strukturalnym.Co to jest Alien CrossTalk?
Alien Crosstalk wyraża ile sygnału w kablu dostaje się od potencjalnych zewnętrznych źródeł zakłóceń. Najczęściej są to sąsiednie przewody w tej samej wiązce kablowej lub urządzeń elektronicznych w pobliżu okablowanie itp Alien Cross Talk nie pochodzi zatem od zakłóceń między parami w tym samym kablu, tak jak w przypadku parametrów (Next PSNEXT, PSACR-F), ale pomiędzy parami w różnych kablach jednej wiązki. Kluczem do pomiaru przesłuchów obcych są PSANEXT i PSAACR-F.PSANEXT (Powersum Alien Near End Cross Talk)
PSANEXT (tzv. výkonový součet cizích přeslechů na blízkém konci) udává, jaké množství signálu se dostane (přeslechne) z jednoho kabelu (Disturber Link) na sousední kabel (Disturbed Link) v jednom kabelovém svazku. Měření probíhá na stejném konci kabelu, na kterém je umístěn i zdroj rušivého signálu – tj. hlavní jednotka (Main Unit) i vzdálená jednotka (Remote Unit). Měřící sady jsou vždy umístěny na jedné straně segmentu měřené kabeláže. Obě jednotky (v tomto případě DTX 1800 od Fluke Networks) jsou navzájem propojeny synchronizačními moduly, které jsou součástí 10G sady. Oba segmenty jsou zakončeny ukončovacími členy (Termination Plugs). Více napoví obrázek.
PSAACR-F (Powersum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End)
PSAACR-F (tzv. výkonový součet cizích přeslechů na vzdáleném konci snížený o útlum) udává množství signálu, které se dostane (přeslechne) z jednoho kabelu (Disturber Link) na sousední kabel (Disturbed Link) v jednom kabelovém svazku. Měření probíhá na rozdílných koncích kabelu – tj. hlavní jednotka (Main Unit) a vzdálená jednotka (Remote Unit) jsou vždy umístěny na jiné straně segmentu měřené kabeláže. Stejně jako v předchozím případě musí být tyto dvě jednotky navzájem propojeny za použití synchronizačních modulů. Oba segmenty (resp. jejich opačné konce) jsou zakončeny ukončovacími členy (Termination Plugs), jak ukazuje obrázek.
Pokud chce dodavatel řešení kategorie 6A deklarovat odolnost svého kabelážního systému proti cizímu přeslechu, musí doložit měření pro oba výše popsané parametry - tj. jak PSANEXT, tak i PSAACR-F. Jinými slovy, chce-li váš dodavatel ve svých materiálech poukazovat na odolnost jeho 10G řešení proti cizímu přeslechu, nestačí doložit úspěšná měření pouze jednoho z výše uvedených parametrů. Úspěšně testovány musí být oba. Bez splnění této důležité podmínky je jakékoli prokazování měření odolnosti kabeláže vůči Alien CrossTalku bezcenné.

Alien CrossTalk je důležitým parametrem především v případě nestíněné kabeláže. U stíněných kabelážních systémů kategorie 6A, resp. Class EA je situace mnohem příznivější, neboť vyšší odolnost vůči Alien CrossTalku je dána již samotným provedením komponentů - tj. jejich stíněním. Znamená to tedy, že z pohledu vlivu cizího přeslechu se v případě použití stíněné kabeláže kategorie 6A, resp. Class EA stává měření parametrů PSANEXT a PSAACRF méně důležitým, resp. může být nahrazeno ověřením parametru Coupling Attenuation (tzv. vazební útlum). Zahrnutí právě vazebního útlumu bylo mimo jiné jedním z rozšíření v dodatku 1 výše zmiňované verze standardu ISO/IEC 11801 2nd Edition Amendment 1.

O řešení Solarix 10G
V případě kabelážího systému Solarix se jedná o produktovou řadu Solarix 10G, u které všechny komponenty bez problémů splňují požadavky kategorie 6A resp. protokolu 10GBASE-T. Tyto řešení se skládají ze stíněného modulárního patch panelu, vysoce kvalitních stíněných keystone modulů kategorie 6A, dvakrát stíněných patch kabelů kategorie 6A, instalačního kabelu kategorie 6A a velmi kvalitního dvakrát stíněného kabelu kategorie 7. Výhodou všech těchto komponentů je jejich spolehlivost, jednoduchá instalace, vynikající výkonové parametry a rovněž velmi příznivá cena. Kvalitní stínění všech prvků zabezpečuje maximální odolnost přenášeného signálu proti vlivu Alien CrossTalku, který, jak bylo zmíněno výše, může výrazně negativně ovlivnit korektní přenos dat. Produkty Solarix 10G jsou certifikovány německou laboratoří GHMT pro kategorii 6A, a to jak pro linku (Permanent Link), tak pro kanál (Channel). V případě instalačních kabelů Solarix kategorie 6A a kategorie 7 jsou k dispozici i tzv. component level certifikáty od 3P.

V případě kabelážního systému Solarix toto splnění požadavků vazebního útlumu významně zjednodušuje měření kabeláže kategorie 6A. Parametry PSANEXT i PSAACR-F jsou totiž splněny, by design“ – tj. už tím, jak jsou tyto komponenty navrhnuty a vyrobeny. Zákazník tedy nemusí mít obavu o vliv nežádoucího Alien CrossTalku a jeho testování již není nutné.

Tato skutečnost značně šetří náklady na měření (např. nutnost zajistit si měřící přístroj s 10G sadou) a především pak čas montážní firmy. V případě měření cizího přeslechu je totiž nejprve nutné změřit všechny jednotlivé segmenty tak, jak je zvykem u CAT5E a CAT6 kabeláží a teprve poté začít s měřením Alien CrossTalku. Toto druhé, tzv. Between-Channel měření vyžaduje přítomnost dalších prostředků na místě instalace (např. notebooku pro on-line výpočty a výše zmíněné 10G sady) a také je časově i odborně náročnější. Z těchto důvodů je splnění parametrů vazebního útlumu, tak jak bylo popsáno výše, významnou konkurenční výhodou přinášející úsporu nákladů na vybavení, vyškolení a samozřejmě i času.


Czy informacje na stronie były pomocne?