česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Permanent link vs. channel

Dokonujemy pomiaru dwóch topologii:
Permanent link
(linia) –połączenie od patch panela do gniazdka – tj. Najbardziej stabilna część okablowania strukturalnego. Maksymalna długość to 90 m.

Channel (kanał) – połączenie od aktywnego urządzenia do portu w komputerze. Maksymalna długość patchordu po stronie patchpanela to 5m, a po stronie gniazdka (tzw. Work area cord) to 20m. Długość całego kanału nie może przekroczyć 100m.Czy informacje na stronie były pomocne?