česky | polski FacebookLinked InTwitter

Linked In Twitter

Stopień ochrony IP

Stopień ochrony oznaczamy skrótem IP ( International Protection) i zznarmalizowany został w EN 60529. Litery IP to dwie cyfry, ewentualnie dodatkowe znaki uzupełniające z listy, który opisują, sposób testowania.
Schemat opisowy: IP 12XY
1 Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony osób przed przypadkowym kontaktem i stopniem ochrony urządzenia przed dostaniem się ciał obcych.
2 Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed wnikaniem wody.
X litera dodatkowa (nieobowiązkowa) – oznacza, że obudowa zapewnia ochronę ludzi przed dostępem do niebezpiecznych części. Stosuje się ją gdy ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części jest wyższa niż wynika to z oznaczenia pierwszą cyfrą charakterystyczną, lub oznaczana jest ochrona tylko przed dostępem do części niebezpiecznych – wówczas pierwsza cyfra charakterystyczna zastępowana jest literą X może być A, B, C lub D.
Y Dodatkowe litery (opcjonalnie) służy do dodatkowych informacji, dotychczas stosowane litery H, K, S, W.

Rodzaje ochrony i ich wartości


Pierwsza cyfra stwierdzające stopień ochrony


Stopień ochrony przed niebezpiecznym kontakcie z ciałami obcymi
IP 0x bez ochrony
IP 1x dłoń= ochrona przed wnikaniem ciał stałych większych niż 50 mm
IP 2x mały palec = ochronę przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm
IP 3x małe narzędzie = Ochrona przed wniknięciem ciał stałych większej niż 2,5 mm
IP 4x bardzo małe narzędzie = ochronę przed wnikaniem ciał stałych większych niż 1 mm
IP 5x ochroną przeciwpyłową
IP 6x odporna na kurz (pył nie moga zakłócać działanie urządzeń elektrycznych)

Druga cyfra w oznaczeniu stopnia ochrony przed wnikaniem wody
IP x0 bez ochrony
IP x1 Kapanie = ochrona przed kroplami wody padającymi pionowo
IP x2 ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15°
IP x3 ochrona przed opadami deszczu pod kątem 60 ° od pionu
IP x4 Ochrona przed opadami padającymi w dowolnym kierunku
IP x5 tryskającej w dowolnym kierunku = Ochrona przed strumieniami wody
IP x6 Ochrona przed strumieniami wody i falami
IP x7 zanurzając = zabezpieczenie przed czasowego zanurzenia w wodzie (ograniczon ciśnienie i czas)
IP x8 podczas ciągłego zanurzenia pod ciśnieniem = ochrony podczas ciągłego zanurzenia w wodzie (jeśli woda nie dostaje zakłócać działanie urządzeń elektrycznych)


Dodatkowy znak Znaczenie
A  Zabezpieczone przed dotykaniem niebezpiecznych części dłonią, odpowiednik kuli o średnicy 50 mm
B Zabezpieczone przed dotknięciem części niebezpiecznych palcami, testy średnicy 12 mm i długości 80 mm
C Zabezpieczone przed dotykaniem niebezpiecznych częściach narzędziem.Testowany sondą o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm
D Zabezpieczone przed dotknięciem części niebezpiecznych drutem, sonda o średnicy 1,0 mm i długości 100 mm
H Urządzenia wysokiego napięcia
M Testowane szkodliwe skutki przenikania wody do ruchomych części
S  Testowane szkodliwe skutki spowodowane przez wodę, gdy ruchoma część jes w spoczynku
W Nadaje się do stosowania w określonych warunkach atmosferycznych


Czy informacje na stronie były pomocne?